Asia · Singapore · Southeast Asia · Travel

Singapore – Những điều cần chuẩn bị

1. Vé máy bay: Như thường mình vẫn chịu khó canh vé rẻ. Những năm 2012, lúc đó mình mới bắt đầu biết đến việc canh giá sale là như thế nào. Khác với mua vé đi Thái, đi Sing thì Air Asia không khai thác đường bay nên mình chỉ có thể canh hãng… Continue reading Singapore – Những điều cần chuẩn bị

Advertisements