Asia · Kuala Lumpur · Malaysia · Southeast Asia · Travel

Sử dụng các phương tiện vận chuyển tại Kuala Lumpur

Để bị hụt 1 lần đến Malay vào năm 2014 ( lần ấy chủ yếu đi Kota Kinabalu và Brunei), kèm với 6 cái vé máy bay đợt ấy không bay nên Malay tưởng chừng không đặt chân đến được bao giờ ( tại vì thật ra check mòn mỏi thông tin mà không tìm… Continue reading Sử dụng các phương tiện vận chuyển tại Kuala Lumpur

Advertisements